Økonomisk hjælp til enlige mødre

Få et overblik over den økonomiske hjælp til enlige mødre her.

Vi er så heldige her i landet, at alle som udgangspunkt er økonomisk uafhængige af at have en partner. Det betyder, at du som forælder ikke af økonomiske årsager er tvunget til at blive sammen med din partner.

Som enlig mor eller far har du nemlig en lang række tilskud, du er berettiget til – hvis du altså reelt er enlig forsørger.

Noget økonomisk hjælp til enlige mødre skal du selv søge om, mens andet automatisk udbetales til din Nemkonto.

Er du reelt enlig forsørger?

Alle krav der skal opfyldes, før der kan tildeles økonomisk hjælp til enlige mødre, kan du læse i denne folder. (klik på linket for download)

Økonomisk hjælp til enlige mødre, der kommer automatisk

Børnebidrag

Barnets far er, hvis han har vedkendt sig faderskabet, forpligtet til at betale et månedligt børnebidrag.

Hvor meget barnets far skal betale afhænger af hans indkomst – men i 2014 er beløbet minimum 1.270 kroner pr. barn. Faderen får fradrag for beløbet, så det er ikke udelukkende en “ulempe” for ham.

I står selv for disse betalinger og de kører således udenom de offentlige instanser. Barnets far sørger blot for at lave en overførsel fra sin egen bankkonto til din bankkonto hver måned.

(Det er vigtigt, det foregår via bankoverførsel – ellers kan faderen ikke dokumentere betalingerne overfor SKAT og dermed få fradrag, ligesom alle uenigheder om hvorvidt der allerede er betalt, kan manes til jorden, fordi der foreligger beviser).

Nægter barnets far at betale, kan kommunen lægge ud.

Forhøjet beskæftigelsesfradrag

Hvis du har et job, får du automatisk et højere fradrag. Det betyder, at flere af de penge du tjener er “skattefrie”.

Er du på dagpenge, kontanthjælp eller andre overførselsindkomster kan du ikke få fradraget.

SKAT får automatisk besked om, at du er eneste voksne på adressen og du skal derfor ikke selv foretage dig noget.

Økonomisk hjælp til enlige mødre, du skal ansøge om

Ordinært børnetilskud

Et fast beløb pr. barn som udbetales oveni de børnepenge, du i forvejen får udbetalt en gang i kvartalet.

I 2014 er beløbet 1.319 kroner pr. barn. Har du 2 børn vil du dermed kunne få udbetalt 2.638 kroner mere, når der kommer børnepenge.

Ekstraordinært børnetilskud

Et fast beløb uanset antal børn, som du kan få udbetalt, hvis du i forvejen får det ordinære børnetilskud. Du kan med andre ord godt få begge tilskud på én gang.

Beløbet er i 2014 på 1.345 kroner – det betyder at du vil få 1.345 kroner mere udbetalt i alt, uanset om du har 1, 2 eller 3 børn.

Du ansøger om begge tilskud her

Boligsikring/boligstøtte

Som enlig forsørger kan du som økonomisk hjælp til enlige mødre også få tilskud til din husleje. Hvor meget du kan få afhænger af din lejligheds størrelse, hvor mange børn du har, og hvad du tjener.  Du skal oplyse om alle ting, når du ansøger.

I de fleste tilfælde kan du få lidt under halvdelen af huslejen dækket og hvis din indtægt er meget lav,mere.

Ansøg om boligsikring her

Økonomisk friplads

Hvis den samlede husstandsindkomst er under et vist beløb, kan du få enten hel eller delvis økonomisk friplads til dit dagpleje-, vuggestue-, børnehave- eller SFO-barn.

Det betyder at du enten slipper for at skulle betale for at få dit barn passet eller slipper med et meget mindre beløb end normalt.

Du søger økonomisk friplads her

Økonomisk fordel ved at være enlig forsørger?

Økonomisk hjælp til enlige mødre findes for at børnene skal have det så godt som muligt. Med kun én indtægt, vil der for de fleste enlige forsørgeres vedkommende være behov for de mange tilskud for at få hverdagen til at løbe rundt.

Nogle gange kan det lyde som om, der er økonomiske fordele i at være enlig forsørger. Det er der ikke. Tænk på, at der pludselig kun er én om alle de faste udgifter, som man ikke kan få tilskud til.

F.x:

  • El, vand og varme
  • Forsikringer
  • Licens
  • Gæld
  • Internet
  • TV-pakker
  • Børnenes fritidsaktiviteter
  • Bil

Relaterede artikler

Det er ikke muligt at kommentere på denne artikel.