Hvornår kommer der børnepenge?

Hvornår kommer der børnepenge? Og hvor meget får du udbetalt?

Hvad er børnepenge?

Børnepenge hedder i virkeligheden børne- og ungeydelse, men kaldes i daglig tale for børnepenge.

Alle der har børn registreret på bopælen har ret til at få udbetalt børnepenge og grundbeløbet er fast, hvis ikke du og din eventuelle partner tjener mere end 712.600 kroner om året før skat. (Det gør de færreste – men er det aktuelt for dig, så læs mere længere nede i artiklen.)

Der udbetales kun børnepenge til børn under 18 år.

I nogle tilfælde, hvis du f.eks. er enlig forsøger, kan du få tillæg. Det kan du læse mere om længere nede på siden.

Men hvornår kommer der børnepenge og hvor meget får du?

Hvornår kommer der børnepenge?

“Hvornår kommer der børnepenge” er et hyppigt spørgsmål – det er jo dyrt at have børn.

Heldigvis falder udbetalinger af børnepenge ofte sammen med, at nu skal man holde ferie, købe vintertøj eller andet udstyr som koster lidt ekstra udgifter ud over det normale.

Børnepenge udbetales den 20. januar, 20. april, 20. juli og 20 oktober  – det vil sige én gang i kvartalet.

Hvornår kommer der børnepenge, hvis den 20. ikke er en bankdag?

Hvis den 20. eksempelvis er en lørdag eller søndag (eller en helligdag) udbetales børnepengene den sidste hverdag inden.

Er den 20. eksempelvis en søndag, går dine børnepenge med andre ord ind fredag den 18.

Skal man søge om at få børnepenge?

Når du har født skal du ikke foretage dig noget som helst. Dine børnepenge bliver automastisk udbetalt til din Nemkonto og du skal således ikke ansøge om den.

Men hvornår kommer der børnepenge første gang?

Du får udbetalt børnepenge i kvartalet efter, du har født.

Det lyder lidt snørklet, men enkelt forklaret:

Føder du i januar, februar og marts, får du de første børnepenge i april.

Føder du i april, maj eller juni, får du de første børnepenge i juli.

Føder du i juli, august eller september, får du de første børnepenge i oktober.

Føder du i oktober, november eller december, får du de første børnepenge i januar.

Hvad får man i børnepenge?

Beløbet der udbetales afhænger af børnenes alder og falder jo ældre børnene bliver. Det skyldes at man som forælder har flest “faste” udgifter til yngre børn. Det er f.eks. udgifter til bleer og daginstitution.

Taksterne svinger lidt fra år til år, men i 2014 er taksterne således: (kilde: skat.dk)

0 – 2 år: 4. 404 kroner

3 – 6 år: 3.486 kroner

7 – 14 år: 2.745 kroner

15 – 17 år: 619 kroner.

Beløbet er pr. barn og har du eksempelvis et barn på 1, et barn på 3 og et barn på 7 vil du således få udbetalt 10.635 kroner hvert kvartal.

Tæller børnepenge med i din indkomst?

Børnepenge er ikke skattepligtige og tæller således ikke med i din indkomst. Dermed påvirker børnepengene heller ikke din SU eller eksempelvis dagpenge, kontanthjælp eller pension.

De forskellige tilskud er også skattefrie.

Hvornår kommer der børnepenge med reduktion?

Fra 2014 er der reduktion i børnepenge ved høj indkomst.

Hvis din eller din partners årlige indkomst hver for sig er over 712.600 kroner, vil der bliver trukket 2% fra børnepengene svarende til det beløb, I hver især overskrider med.

Nu lyder det helt umuligt at følge med igen, så nu regner vi lidt.

Hvis du tjener 730.000 kroner om året, overskrider du grænsen med 17. 400 kroner. 2 % af dette er 348 kroner = du får dermed udbetalt 348 kroner mindre pr. kvartal, end du ellers ville have gjort.

Ekstra børnepenge til enlige forsøgere

Hvis du bor alene med dit barn/dine børn kan du få ekstra børnepenge. Du skal dog være reelt enlig forsørger og det må således kun være dig og dine børn, der har bopæl på din adresse.

Tilskuddet er delt op i to, men du kan få begge dele, hvis du opfylder kravene som enlig forsørger.

Du skal selv søge om disse tilskud – og det gør du her

Ordinært børnetilskud

Et fast beløb pr. barn uanset alder under 18, som udbetales til alle enlige forsørgere uanset indkomst. Beløbet er i 2014 1.319 kroner. Har du 2 børn vil du således få udbetalt 2.638 kroner udover de almindelige børnepenge.

Ekstra børnetilskud

Et fast beløb uanset antal børn som i 2014 er på 1.345 kroner. Du vil således uanset om du har 1 eller 10 børn få udbetalt 1.345 kroner udover de almindelige børnepenge og det ordinære børnetilskud.

Hvornår kommer der børnepenge i form af tilskud?

Det gør der kort og godt samtidig med de ordinære børnepenge, d.v.s. hvert kvartal.

Ekstra tilskud ved adoption eller tvillinger og flerlinger

Har du adopteret eller fået tvillinger kan du også søge tilskud.

Adoptionstilskud

Éngangsbeløb på 50.119 kroner (2014). Du skal selv ansøge her

Børnetilskud ved tvillinger eller trillinger

Der udbetales et fast beløb på 2.175 kroner pr. kvartal til hvert barn udover det første. (Der udbetales med andre ord ikke ekstra tilskud til tvilling/trilling A)  Dvs. har du tvillinger får du udbetalt 2.175 kroner ekstra – har du trillinger får du udbetalt 4.350 kroner oveni de børnepenge, du allerede får.

Du skal ikke selv søge om børnetilskud ved flerlingefødsler.

Du kan ikke få børnepenge, hvis

  • Du ikke har adresse i Danmark
  • Du ikke har boet i Danmark eller et andet EU-land i minimum 2 år, indenfor de seneste 10 år, op til udbetalingen af børnepengene. (Hvis du således flyttede til USA for 4 år siden og nu er kommet hjem, kan du dermed godt få børnepenge – men ikke hvis du har boet i USA de seneste 10 år).
  • Dine børn ikke har adresse hos dig. (Hvis du er skilt og i har børnene 50/50 er det den forælder, hvor barnet har adresse, der får udbetalt børnepengene).
  • Du er flygtning og ikke har opholdstilladelse. (Har du opholdstilladelse og anerkendt flytning gælder kravet om 2 års bopæl ikke, og du kan få udbetalt børnepenge, hvis du ellers opfylder de øvrige krav).

Jeg har fået mindre udbetalt i børnepenge, end jeg plejer

Årsagerne skyldes i langt de fleste tilfælde en af disse to ting

  1. Dit barn er fyldt 3, 7 eller 15 – ved disse aldersskift, falder taksten (læs mere ovenfor)
  2. Du har gæld til det offentlige – eksempelvis for meget udbetalt boligsikring eller friplads der skal tilbagebetales eller restskat. SKAT kan i dette tilfælde indeholde hele eller dele af børnepengene, for at du afdrager på din gæld. Du vil dog modtage seperat besked om dette, men brevene kan krydse hinanden.

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte Udbetaling Danmark, som er dem, der står for udbetalingerne. Klik her eller ring på telefon 70 12 80 62

Kan du ikke vente til der kommer børnepenge?

Se artiklen Betal når børnepengene kommer

Om artiklen Hvornår kommer der børnepenge

Til artiklen “Hvornår kommer der børnepenge” er kilden til oplysningerne www.borger.dk

 

Relaterede artikler

Det er ikke muligt at kommentere på denne artikel.