Udvikl dit barns motorik med en sansebold

Legetøj findes i alle afskygninger til både små og store børn. Men ikke alt legetøj er kun til for at underholde barnet. Gennem leg lærer børn at udvikle deres fysiske og psykiske færdigheder. De lærer om handlemønstre, sprog og motorik. Og lige netop motorikken er noget, der har fået stor fokus i de senere år.  Motorik handler om kropsbevidsthed. Det er evnen til aktivt at kunne bruge sin krop til at udføre bestemte handlinger, som for eksempel at gå, klatre, holde om en ske, eller putte en klods ned i en spand. Disse basale færdigheder udvikles oftest helt naturligt hos barnet gennem leg med forældre, andre børn og diverse legetøj. Men de mere detaljerede motoriske færdigheder såsom bevidstgørelsen af berøring og sansning, kan dog med fordel hjælpes på vej ved hjælp af motorisk legetøj som for eksempel en sansebold.

Berøring og sansning gennem leg

Barnets bevidstgørelse af overflader og strukturer udvikles gennem leg med motorisk legetøj. Sansebolden er et populært legetøj til præcis dette formål. De kan fås i mange varianter af overflader, form og farve. En sansebold har flere dimensioner. Det første er berøringen. En sansebold kan være blød, hård, hullet, nubret eller noget helt femte. Denne egenskab gør, at barnet ved berøring med bolden bliver bevidst om hændernes funktion og det at føle og mærke struktur. Fingerfølelsen og dermed den taktile sans udfordres og udvikles. En anden ting er farverne, der ligesom meget andet legetøj fanger blikket og udvikler barnets evne til at selektere form og farve ved hjælp af synet. Slutteligt er der selvfølgelig legetøjets egenskab i form af, at det er en bold. Den kan trille af sted, hvilket både er til stor underholdning for barnet, men som også får barnet til aktivt at flytte sig, række ud efter og fange bolden. Kort sagt kommer sansningen og motorikken i spil i alle dets dimensioner gennem sansebolden.

Legetøj fremmer dit barns udvikling

Udvikling og læring fremmes gennem leg. Derfor er det en god ide at undersøge de forskellige typer af legetøj der findes og hvad de kan gøre for dit barn. En anden vigtig ting er også at holde øje med sit barns udvikling. Følger barnet de typiske stadier og er der noget som halter lidt bagud? Alle børn er forskellige – også i deres udvikling. Derfor er der legetøj, som måske passer bedre til dit barn end andre børn. En sansebold kan fremme udviklingen af den fine sansemotorik, mens et tumledyr mere vil fremme udviklingen og styrken i arme og ben. Her kan barnet blive bedre til at løfte sig selv og sætte fra. Den kontakt i får som forældre med jeres barn er desuden en vigtig faktor i beslutningen om at investere i en sansebold. At sanse og mærke sammen er en vigtig oplevelse at få sammen med sit barn og noget som binder jer yderligere sammen. Tid brugt sammen med dit barn og en sansebold er derfor utrolig godt givet ud og noget som vil styrke dit barn til fremtiden.

Relaterede artikler

Skriv en kommentar