Få styr på reglerne for børnepenge

boernepengeNår du har børn, så får et offentligt tilskud kaldet børnepenge eller børne- og unge ydelse. Dette er et bidrag, der er givet til børnefamilier siden 1987 med det formål, at det skal være muligt at give børnene en lidt sjovere hverdag, end hvad der ellers ville være muligt. Danmark er et af de få lande, der har et børne- og unge tilskud, hvilket gør at vi sikrer, at danskerne har råd til at få børn og derved holde befolkningen ved lige.

Hvor meget kan du få, og hvornår udbetales pengene?

Børnepengenes størrelse varierer afhængigt af børnenes aldre. Det betyder at mens børnene er helt små, får du mere per barn i forhold til, hvis børnene er ældre. Først og fremmest: Hvornår udbetales pengene? Fra barnet er 0 år og til og med 14 år, så er det d. 20 i en måned én gang i kvartalet. Du modtager således børnepenge for børn i alderen 0-14 år d. 20. januar, 20. april, 20. juli og 20. oktober. Når dit barn så fylder 15 år, og frem til den dag, hvor barnet bliver 18 år gammelt, så er det i stedet en månedlig ydelse, du får per barn.
Hvor meget du får udbetalt i børnepenge per barn, kan du se herunder:

  • Barn i alderen 0-2 år: 4.506 kr. pr. kvartal
  • Barn i alderen 3-6 år: 3.567 kr. pr. kvartal
  • Barn i alderen 7-14 år: 2.808 kr. pr. kvartal
  • Barn i alderen 15-17 år: 936 kr. pr. måned

Pengene udbetales som udgangspunkt til moderens NemKonto, hvis der er tale om fælles forældremyndighed og begge forældre bor sammen. I tilfælde hvor faderen bor med børnene og har fuld forældremyndighed, er det selvfølgelig hans konto, pengene udbetales til. Er der fælles forældremyndighed men forældrene bor hver for sig, så udbetales børnepenge til den forældre, hvor barnet opholder sig mest. Opholder barnet sig lige meget hos begge forældre, så er det barnets folkeregisteradresse, der afgør, hvem der får pengene.

Krav for at kunne modtage børnepenge

Alle forældre, der har børn under 18 år er berettiget til at modtage børnepenge. Der er dog nogle betingelser, du skal overholde, hvis du skal modtage børnepenge. Du skal først og fremmest have et barn under 18 år gammel. Både dig og dit barn skal have bopæl i Danmark, og du skal selv være dansk skatteborger. En anden ting er, at du skal have arbejdet eller boet i Danmark i 6 ud af de seneste 10 år, og så må dit barn afslutteligt ikke være offentligt forsøget. Det virker måske som mange regler, men for langt de fleste mennesker, er alle disse krav allerede opfyldt.

Der er dog også situationer, hvor du opfylder betingelserne men kan risikere at miste dine børnepenge alligevel. Der er blandt andet nogle krav til uddannelse og sprog, som du skal opfylde, og så skal du altid overholde krav om forældrepålæg, hvis kommunen pådutter dig dette.

En anden situation er, hvis den ene forældre har en samlet indtægt over 765.800 kr. årligt, så modregnes der 2% af det beløb, man tjener over de 765.800 kr. Dette er en grænse, der genvurderes hvert år, men det er dog relevant at huske på, hvis man tjener mange penge.

Relaterede artikler

Skriv en kommentar